Return to Leden info

Verzekering

In het jaarlijks lidgeld is tevens een verzekeringspremie opgenomen die
gebeurlijke ongevallen dekt tijdens de spelbeoefening.
Deze verzekering werd afgesloten bij ETHIAS onder polisnr. 45060691.