Return to Leden info

Lidgelden

SEIZOEN    2017 – 2018    ( SEPTEMBER TOT EN MET JUNI )

Volwassene +18 jaar 55,00 €
Student / Jeugd -18 jaar 40,00 €
Gastspeler +18 jaar 4,00 €
Gastspeler -18 jaar 3,00 €

BETALING :

Alleen per overschrijving op het rekeningnummer :
BELFIUS  068-8910615-28
IBAN BE37 0688 9106 1528 BIC GKCCBEBB

op naam van Badmintonclub SHUTTLE  met vermelding van uw naam en seizoen

In het lidgeld is tevens een verzekeringspremie opgenomen die gebeurlijke ongevallen dekt tijdens de spelbeoefening.