Leden info

voor de leden

Gast- en aspirantspelers

ASPIRANT LID Aspirant lid ben je wanneer je op een speelavond langs komt. Bij deze kennismaking met onze club krijg je 2 gratis probeeravonden. GASTSPELER Als je op een speelavond langs komt betaal je 4 € of als je min 18 bent 3 €. Meld je eerst aan bij iemand van het bestuur. Je naam …

Lidgelden

SEIZOEN    2017 – 2018    ( SEPTEMBER TOT EN MET JUNI ) Volwassene +18 jaar 55,00 € Student / Jeugd -18 jaar 40,00 € Gastspeler +18 jaar 4,00 € Gastspeler -18 jaar 3,00 € BETALING : Alleen per overschrijving op het rekeningnummer : BELFIUS  068-8910615-28 IBAN BE37 0688 9106 1528 BIC GKCCBEBB op naam …

Verzekering

In het jaarlijks lidgeld is tevens een verzekeringspremie opgenomen die gebeurlijke ongevallen dekt tijdens de spelbeoefening. Deze verzekering werd afgesloten bij ETHIAS onder polisnr. 45060691.