Return to Club werking

Huisregels

U zorgt voor indoor sportschoenen (verplicht).
U zorgt voor een eigen racket (beginners kunnen een racket lenen uit onze shuttlemobiel).
We vormen geen kliekjes en we spelen niet altijd met dezelfde personen (een gastspeler mag dit wel)
iedereen speelt met iedereen!
Er wordt geopteerd voor het dubbelspel om zoveel mogelijk spelers de kans te geven te spelen.
Enkel indien er voldoende velden vrij zijn kan men overgaan tot het enkelspel.
Indien er echter spelers bijkomen dient het enkelspel gestaakt en wordt geacht de nieuw
aangekomen spelers uit te nodigen voor het dubbelspel.
Na elke match gebeurt er een spontane wisseling van de spelers.
Onder geen enkel beding zal het resterende lidgeld teruggevorderd kunnen worden door het uitgesloten lid.

ONS BESTUUR: LUC VERGAUWEN, JEANINE COYMAN, NADINE PAUWELS EN LUC VAN MEER.